Zasady użycia oraz polityka prywatności

Aktualizacja: 25.05.2018r.

Poniżej przedstawiamy jakie dane gromadzimy o naszych użytkownikach oraz naszą politykę ochrony danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tekstem, gdyż korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Nadto informujemy, że niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje na temat gromadzonych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzonej w Serwisie jednocześnie zgadzają się Państwo z przyjętymi zasadami.

I. Korzystanie ze strony MEDIPOLAND

 1. Serwis internetowy opublikowany pod adresem www.medipoland.pl jest prowadzony przez MEDIPOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000696100,  NIP: 6312673930, reprezentowana przez Rafała Gnot – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Operatorem.
 2. Zastrzega się, że wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Serwisie nie stanowią profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia, gdyż mają one charakter wyłącznie informacyjny. Celem pozyskania szczegółowych informacji na temat oferowanej usługi lub porady zaleca się skontaktowanie za pomocą Formularza kontaktowego.
 3. Operator nie rekomenduje w żaden sposób przeprowadzenia określonych badań, nie poleca Usługobiorcy skorzystania z  konkretnych usług lekarzy,  a także nie zamieszcza żadnych opinii w Serwisie. Wskazuje się, że zakładka: „Opinie”  przy opisie danego lekarza lub kliniki nie jest formą jakiejkolwiek oceny lecz tylko służy do potwierdzenia jego działalności.
 4. Zabrania się bez uzgodnienia z Operatorem kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania przez Użytkownika zamieszczonych danych w Serwisie, w tym zdjęć, filmików, bazy danych, które są własnością Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie, że logo, wygląd graficzny Serwisu oraz treści w nim zawarte są objęte ochroną wynikającą z przepisów o prawie autorskim i prawa własności przemysłowej.
 5. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były aktualne i rzetelne, przy czym, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

II. Polityka prywatności serwisu MEDIPOLAND

 1. Polityka Prywatności podsumowuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu www.medipoland.pl, MEDIPOLAND sp. z o.o. w pełni szanuje prywatność użytkowników Serwisu.
 2. Wszelkie dane osobowe użytkowników są poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Operator nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach Serwisu podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika.
 6. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, jak również żądanie ich usunięcia.

 

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka MEDIPOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000696100,  NIP: 6312673930.

IV. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika serwisu MEDIPOLND wyrażana podczas przekazywania danych osobowych. W czasie procesu przekazywania danych osobowych użytkownik określa zakres wykorzystywania tych danych oraz cel ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem.

V. Zakres danych gromadzonych o użytkownikach.

 1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Serwisu użytkownicy mogą przekazywać dane osobowe, w celu skorzystania z usług prezentowanych w Serwisie.
 2. Przetwarzanie danych nie może nastąpić bez uprzedniej zgody Użytkownika, którą winien wyrazić w przypadku skorzystania z usług Serwisu.
 3. Operator wykorzystuje przekazane dane do przesyłania za pomocą e-mail informacji o usługach, terminach wizyt i innych informacji żądanych przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

VI. Sposób zebrania danych osobowych

 1. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podaje swoje dane osobowe wypełniając formularz kontaktowy bądź telefonicznie dzwoniąc pod wskazane w Serwisie numery telefonu.

 2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z niektórych usług prezentowanych w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z Serwisu zawarto w Regulaminie.
 4. Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej serwisu medipoland.pl. automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Należą do nich:
 5. adres IP,
 6. nazwa domeny,
 7. typ przeglądarki,
 8. typ systemu operacyjnego itp.
 9. Dane te gromadzone są ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz innych użytkowników.

VII. Wykorzystanie danych osobowych użytkowników

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane  w celu zapewnienia użytkownikom możliwości skorzystania z wszystkich oferowanych usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu medipoland.pl.
 2. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem z Serwisu i e-usług na nim udostępnionych zawiera Regulamin.

VIII. Informowanie o zmianie danych

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@MediPoland.pl.
 2. Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić lub usunąć.

 

IX. Pliki cookies

 1. Przeglądarka internetowa‚ z której korzystasz‚ może przechowywać na dysku Twojego komputera pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak medipoland.pl na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron.
 2. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików Użytkowników.
 3. Cookies są wykorzystywane‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 4. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

X. Adres IP

 1. Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 2. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z Serwisu poprzez formułowanie komentarzy na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 3.  W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane dotyczące IP użytkownika zostaną przekazane odpowiednim organom.

XI. W jaki sposób zabezpieczamy przesyłane informacje

 1. Komunikacja między komputerem użytkownika Serwisu, a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 2. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

XII.Zmiana naszej polityki prywatności

MEDIPOLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej medipoland.pl, Jeśli korekta tego dokumentu będzie znacząca, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas procesu rejestracji. Data aktualizacji zawarta jest na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.

XIII.Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu MEDIPOLND bądź pod numerem telefonu (22) 230 20 26.