Ukończył studia na wydziale Lekarko - Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Interesuje się chirurgią stomatologiczną oraz protetyką. Swoją wiedzę doskonali licznymi kursami. Miły, zabawny i towarzyski.