Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jednocześnie asystent w tamtejszej Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej,estetycznej,endodoncji oraz w stomatologii dziecięcej. Ma bardzo duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi oraz z pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie, zwłaszcza z pacjentami z zespołem Downa.