lek. med. Marek Szymiczek
Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog

Lek. Marek Szymiczek ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach uzyskując tytuł lekarza medycyny, jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych ukończył w 2009 roku, a w 2016 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu kardiologii. Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii w Raciborskim Centrum Medycznym. Doświadczenie zdobył m. in. na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Doktor Szymiczek specjalizuje się przede wszystkim w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń kardiologicznych, przeprowadza takie procedury jak, np. koronarografię, angioplastykę, wszczepianie stentów. Cały czas podnosi swoją wiedzę i kwalifikację uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu kardiologii.