Rodzaje operacji kręgosłupa - które są mniej inwazyjne?

Operacje kręgosłupa lędźwiowego

Wiele rodzajów schorzeń zlokalizowanych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jest kwalifikowanych do leczenia operacyjnego w momencie, kiedy leczenie zachowawcze w postaci środków farmakologicznych oraz rehabilitacji nie przynoszą efektów.

Operacja kręgosłupa lędźwiowego w zależności od charakteru zabiegu i wybranej techniki jej przeprowadzenia trwa od 1 do 2.5 godzin.

Na czas operacji pacjent może zostać wprowadzony w stan głębokiej sedacji (znieczulenie ogólne). Przy wyborze metod małoinwazyjnych stosowane są znieczulenia miejscowe (rzadziej) - również w zależności od przypadku, schorzenia, metody operacji oraz kliniki wykonującej zabieg.

Operacje kręgosłupa z dostępu tylnego przeprowadza się głównie na odcinku kręgów L5-S1 do których dojście boczne może być utrudnione przez znajdujący się nieopodal talerz kości biodrowej. Jeżeli operacja przeprowadzana jest endoskopowo, lekarz stosując delikatne cięcie otrzymuje dostęp do kanału kręgowego manewrując za pomocą endoskopu pomiędzy blaszkami łuków oraz tkankami, które nie są uszkadzane.

Operacje kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego przeprowadzane są w przypadku mniejszych schorzeń, np. małych przepuklin. Zabieg przeprowadzony z dostępu bocznego jest jeszcze mniej obciążający dla pacjenta ze względu na wprowadzanie zestawu endoskopowego przez otwór międzywyrostkowy kręgosłupa.

 

Operacje kręgosłupa piersiowego

Operacja endoskopowa kręgosłupa piersiowego wymaga, ze względu na lokalizację kręgów, wentylacji jednooskrzelowej jeżeli pacjent jest dobrze wydolny oddechowo. W przypadku, kiedy wydolność jest zmniejszona, stosuje się zwykłą metodę intubacji - cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym.

Operacja jest uważana jako cięższa, ze względu na konieczność przeniesienia funkcji oddychania na jedno płuco w celu uzyskania dostępu do kręgosłupa. Przecinana jest opłucna nad kręgosłupem i wytwarzana niedodma płucna dla odsłonięcia docelowych kręgów

Po zakończeniu operacji odcinka piersiowego kręgosłupa konieczne jest założenie pacjentowi drenażu opłucnowego. Następnym krokiem jest rozprężenie płuca poddanego wcześniej wytworzonej niedodmie po czym zaszywane są portale dostępowe do kręgosłupa. (dostęp przedni)

Zabiegi przeprowadzane na odcinku T kręgosłupa różnią się ze względu na dostęp do kręgosłupa. Może być uzyskany dostęp przedni - od klatki piersiowej (rzadziej stosowany) lub tylno-boczny - bezpieczniejszy dla pacjenta. Dostęp tylko-boczny polega na wprowadzeniu drążka endoskopu poprzez mięśnie przykręgosłupowe które nie są rozcinane a lekko rozwarstwiane. Ten rodzaj dojścia omija zupełnie kanał kręgowy eliminując tym samym uszkodzenie wrażliwych struktur.

 

Operacje kręgosłupa szyjnego

Operacja kręgosłupa szyjnego przeprowadzana jest tak jak w przypadku zabiegów na innych odcinkach, w znieczuleniu ogólnym po konsultacji z anestezjologiem.

Operacja wykonywana z dostępu przedniego wymaga ułożenia pacjenta na plecach. Wykonywane jest nacięcie poprzeczne lub podłużne. Jego lokalizacja oraz strona (prawa/lewa) jest uzależniona od chirurga i umiejscowienia kręgu operowanego. W zależności od przebiegu operacji w ranie może zostać umieszczony dren lub sączek pomagający odprowadzić krew z miejsca operowanego i zmniejszyć ryzyko pojawienia się dolegliwości pooperacyjnych takich jak ból czy gorączka. Sączek lub dren usuwany jest po około 1-2 dniach. Ranę zamyka się szwami usuwanymi po około 7 dniach. Po wykonaniu operacji na odcinku szyjnym stosuje się zabezpieczenie w postaci kołnierza ortopedycznego.

Przy przeprowadzaniu operacji z dostępu tylnego korzysta się z pojedynczego toru wizyjnego (promieniowanie rentgenowskie). Po przygotowaniu pacjenta do operacji wykonywane jest cięcie skórne poprzeczne lub podłużne wzdłuż mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po prawej stronie. Następnie odwarstwia się tkanki przykręgosłupowe, aby dotrzeć do obszaru operowanego. Po wykonaniu tych czynności przeprowadza się kontrolę radiologiczną i usuwa zmienione partie kręgosłupa.

Operacja na odcinku szyjnym trwa około 1,5 godziny.

 

Przepuklina kręgosłupa 

Operacja usunięcia przepukliny kręgosłupa metodą endoskopową przeprowadzana jest w znieczuleniu całkowitym. Czas trwania operacji w zależności od wielkości przepukliny i stopnia trudności operacji waha się w przedziale od pół do jednej godziny.  

W odcinkach lędźwiowym oraz piersiowym, usuwając przepuklinę lub wypuklinę stosuje się dostęp tylno-boczny natomiast w odcinku szyjnym dostęp przedni.

Operacje przepukliny mogą polegać na samym jej usunięciu lub na usunięciu przepukliny razem z dyskiem w miejsce którego wszczepiany jest odpowiedni implant międzytrzonowy.

Tak jak w przypadku innych operacji, prowadzone jest cięcie skórne przez które chirurg wprowadza wąską kaniulę endoskopu i prowadzi ją precyzyjnie w miejsce występowania przepukliny. Materiał uciskający struktury nerwowe jest usuwany od wewnętrznej strony przepukliny chroniąc pacjenta przed ewentualnymi urazami rdzenia kręgowego.

 

Operacja kręgosłupa, a implanty dysków.

Biorąc pod uwagę stopień uszkodzenia i ilość materiału kostnego dysku niezbędną do usunięcia, mówimy o dwóch rodzajach implantacji:

  • implantacja całkowita dysku (zastąpienie) podczas której usuwa się całość dysku obarczonego chorobą zwyrodnieniową lub uszkodzeniem a na jego miejsce pomiędzy dwa sąsiadujące kręgi wszczepia się implant.
  • implantacja jądra dysku polegająca na usunięciu i zastąpieniu implantem zaledwie części środkowej dysku (jądra)

Implanty wszczepiane w miejsce uszkodzonego dysku nie tylko odciążają sam dysk ale wspomagają również stawy międzykręgowe kręgosłupa.

Taka operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym a czas jej trwania to około 1.5 godziny.

Zabiegi wszczepiania implantów dysków są przeprowadzane w dostępie tylnym. Po wykonaniu cięcia skóry, chirurg odwarstwia mięśnie od kręgosłupa na niewielkim odcinku w pobliżu dysku operowanego (wykonuje tzw. okienko pomiędzy łukami kręgów). Następnie po odsłonięciu worka oponowego i nerwów usuwany jest dysk lub jego część. Po oczyszczeniu okolicy dyskowej lekarz wstawia implant pomiędzy wyrostki kolczyste kręgów w operowanym poziomie dla ustabilizowania i odciążenia chorego odcinka.

 

Zespół MediPoland współpracując z wieloma sprawdzonymi klinikami, do przeprowadzenia operacji w obrębie kręgosłupa szczególnie poleca specjalistów świadczących usługi w:

Vital Medic Centrum Leczenia kręgosłupa w Kluczborku - usługi z zakresu zwyrodnieniowych i nowotworowych chorób kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych czy zwyrodnieniowych chorób kończyn górnych i dolnych.

Klinice Nieborowice w Nieborowicach gdzie sztab specjalistów zajmujących się wszelkiego rodzaju schorzeniami narządów ruchu, zadba między innymi o kręgosłup z każdym problemem i pozwoli Ci wrócić do życia pełnego satysfakcji.

Udostępnij:

Polecane kliniki

(2 opinii)

Kasztanowa 5
Nieborowice


Tagi


kregoslup operacja kregoslupa neurochirurgia przepuklina kregoslupa kregoslup szyjny kregoslup piersiowy kregoslup ledzwiowy chirurgia kregoslupaKomentarze


Przeczytaj również

Kiedy operacja kręgosłupa jest konieczna
08.05.2019
Jakie dolegliwości kręgosłupa leczyć operacyjnie, a w jakich przypadkach wystarczy rehabilitacja? Jakie są koszty operacji kręgosłupa?