Leczenie uzależnień - jak sobie poradzić?

Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia psychicznego i fizycznego charakteryzujący się okresowym lub towarzyszącym stale przymusem wykonywania określonej czynności lub przyjmowania substancji.

W naszej publikacji spróbujemy Państwu przybliżyć objawy uzależnień,metody terapii oraz ich skuteczność.

 

Jakie są charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu?

Skutki i objawy choroby alkoholowej mogą być bardzo długo niezauważalne przez najbliższe otoczenie osoby uzależnionej. W przypadku kiedy chory znajduje się w zaanwansowanym stadium uzależnienia wystarczy dostrzec chociażby jeden z przedstawionych poniżej objawów, lub w fazie początkowej - kilka z nich powinno być sygnałem do obaw.

Objawy uzależnienia zauważalne dla otoczenia:

 • osoba uzaleniona ma zwiększoną lub zmniejszoną tolerancję na alkohol- aby osiągnąc początkowe stadium nietrzeźwości osoba zwiększa systematycznie dawki przyjmowanego alkoholu lub w przypadku zmniejszonej tolerancji na alkohol - jest nietrzeźwa po znikomych dawkach substancji zawierającej alkohol.
 • udowadnia swoją kontrolę nad alkoholem sobie i otoczeniu jednak po próbie abstynencji znowu sięga po alkohol.
 • traci kontrolę nad wypijaną ilością alkoholu, nie potrafi przerwać picia.
 • widoczne objawy AZA (Alkoholowego Zespołu Odstawienia): drażliwość, niepokój, nudności, wymioty, nadpotliwość, majaczenia czy zaburzenia świadomości.

Objawy niewidoczne dla otoczenia:

 • głód alkoholowy wzmocniony o panikę na myśl o braku alkoholu
 • problemy z pamięcią- alkoholik ma luki w pamięci, nie pamięta konkretnych wydarzeń.
 • koncentracja codziennego życia wokół alkoholu- osoba uzaleniona szuka usilnie okazji do wypicia samemu lub z kims.

 

Jakie są metody leczenia alkoholizmu?

Alkoholizm może być leczony dwojako – za pomocą terapii lub farmakologicznie.

Uzależnienie może być leczone terapią w każdym stadium jednak polecane jest osobom potrafiącym dzięki niej utrzymać stan abstynencji. Terapia pozwala choremu uświadomić sobie jak destrukcyjny wpływ na jego życie i zdrowie ma nałóg. Psychoterapeuta dobiera metodę leczenia w każdym przypadku indywidualnie do potrzeb pacjenta i stara się ukazać mu ważne dla niego życiowe wartości i to jak odgradza się od nich poprzez picie.

Psychoteriapia w poradniach prowadzona jest zazwyczaj w godzinach popołudniowych około 3 razy w tygodniu. Czas trwania pierwszej fazy leczenia to około 6-8 tygodni. Popoludniowe sesje umożliwiają osobie uzależnionej normalne funkcjonowanie poprzez umożliwienie podjęcia pracy i pogodzenia jej z wizytami na spotkaniach z terapeutą. Co ważne – w takiej terapii mogą również uczestniczyć rodziny osób uzależnionych.

Ambulatoryjne leczenie alkoholizmu na oddziałach pobytu dziennego skierowane jest do osób, dla których trzy sesje w tygodniu to zbyt mało biorąc pod uwagę stopień uzależnienia i brak samokontroli. Zajęcia na takich oddziałach odbywają się 5 razy w tygodniu głównie w godzinach 8-14. Czas trwania leczenia ambulatoryjnego na oddziałach pobytu dziennego to około 8 tygodni. Osoby które ze względów presji otoczenia i wystawiania abstynencji na próbę ( bo wszyscy w rodzinie piją lub osoba uzależniona sama wybiera takie towarzystwo) nie są w stanie przestać pić a terapia dzienna jest dla nich niewystarczająca, mogą zgłosić się do całodobowych oddziałów na których leczenie trwa od 6 do 8 tygodni.

W przypadku zagrożenia życia pacjenci są natychmiastowo przyjmowani na oddziały leczenia zespołu abstynencyjnego gdzie są hospitalizowani 7-10 dni. Po tym czasie należy podjąć terapię w poradni odwykowej lub ośrodku leczenia uzależnień.

W tym miejscu warto polecić ośrodek terapii i leczenia wielu rodzajów uzależnień – Turawskie Centrum Odnowy Zdrowia przy ulicy Żużlowej 7 w Turawie. Placówka zatrudniając szereg specjalistów prowadzi terapię wielokierunkowo tak, aby każdy z pacjentów pokonał swój problem a przede wszystkim go zrozumiał. Więcej informacji na temat ośrodka znajdą państwo klikając TUTAJ

Ile trwa terapia leczenia alkoholizmu i czy jest skuteczna?

Na to pytanie ciężko jest udzielić konkretnej odpowiedzi. Terapia i jej postęp w dużej mierze uzaleniona jest od silnej woli i determinacji pacjenta w dążeniu do celu. Nawet po pomyślnym leczeniu trwającym średnio 18-24 miesięcy osoba uzależniona dalej nią pozostaje i jest wystawiana na próbę przy okazji towarzyskiego spotkania czy uroczystości rodzinnych. Należy pamiętać, że uzależnionym pozostaje się już na zawsze bo nawet niewinny kieliszek wina czy butelka piwa mogą zniweczyć kilkuletnie starania i trwanie w abstynencji.

Przy odpowiednio dobranej terapii indywidualnej osoby uzależnione od alkoholu uczą się jak radzić sobie z pokusami i są na nie przygotowani – to jak wykorzystają zdobytą wiedzę zależy już tylko od nich samych.

 

Uzależnienie od narkotyków – jakie są objawy?

Osobę po spożyciu narkotyków najczęściej można poznać po reakcji jej źrenic. Alarmującymi zachowaniami mogą być też: zmiana stylu ubioru, posługiwanie się slangiem lub krótkie niezrozumiałe dla otoczenia telefony czy wychodzenie z domu.

Wśród fizycznych objawów dających się zaobserwować wyrózniamy:

 • stany depresyjne
 • niepokój
 • napady agresji
 • ogólne wahania nastrojów
 • bezsenność
 • utrata wagi ciała
 • wypryski ropne
 • psychozy
 • trudności z koncentracją
 • wzmożona potliwość
 • rozległa próchnica uzębienia
 • zmniejszenie masy ciała
 • upośledzenie pamięci.

Oprócz objawów wyżej opisanych, może się  pojawić jeszcze wiele innych. W obrocie pojawiają się non stop nowe, nieznane jeszcze substancje a ich długotrwałe zażywanie może dawać różne objawy, dlatego jeżeli zauważymy cokolwiek niestandardowego lub niepokojącego w zachowaniu bliskiej osoby – reagujmy! Tylko tak możemy coś zmienić i pomóc osobie uzależnionej.

Do najpopularniejszych narkotyków obecnie zalicza się:

 • marihuanę
 • amfetaminę
 • kokainę
 • extasy
 • LSD
 • heroinę.

Fazy uzależnienia prezentują się następująco:

Faza I – eksperymentowanie. → Faza II - okazjonalne przyjmowanie → Faza III – Nawyk → Faza IV – UZALEŻNIENIE

 

Jakie są metody leczenia uzależnienia od narkotyków?

W zależności od stopnia uzależnienia, rodzaju substancji oraz stopnia wynisczenia organizmu stosuje się terapię krótkoterminową lub długoterminową.

Terapią krótkoterminową zajmują się na ogół oddziały szpitalne lub kliniki psychiatryczne. Leczenie trwa około 6 tygodni a jest ono połączeniem terapii farmakologicznej i konsultacji psychologicznych. Taki rodzaj leczenia proponowany jest głównie pacjentom w fazie III – nawyk. Osoba która czuje pociąg do narkotyków, ale jeszcze potrafi ich sobie odmówić w konkretnych sutuacjach, jest w stanie pokonać rozpoczynającą się chorobę takim sposobem. Zazwyczaj po leczeniu na oddziale uzależnieni są kierowani na terapię ambulatoryjną w postaci dalszych spotkań z psychologiem lub psychiatrą.

Leczenie długoterminowe jest wdrażane w sytuacji osób nie mających kontroli nad zażywaniem substancji (faza IV-uzależnienie) – przyjmujących narkotyki z konieczności. Długoterminową terapię prowadzą specjalistyczne ośrodki terapii uzależnień. W tej fazie niezbędne jest połączenie detoksu(podawanie kroplówek w celu nawodnienia orgzanizmu i uzupełnienia witamin i minerałów oraz elektorlitów), pracy z terapeutą z zajęciami grupowymi. Leczenie trwa ok.8 tygodni.

W przypadku leczenia długoterminowego, stając przed wyborem ośrodka mającego pomóc wygrać tę nierówną walkę z chorobą kierujmy się doświadczeniem oraz szeroką gamą metodyki owej placówki.

Turawskie Centrum Odnowy Zdrowia o którym wspominaliżmy już wcześniej, oferuje prywatną terapię i  łączy szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych tak, aby sprostać indywidualnym wymaganiom każdego z podopiecznych. Są to między innymi take metody jak:

 • 12 kroków model Minessota intensywny 28 dniowy program z uczestnictwem rodzin osob uzależnionych
 • Terapia grupowa- zajęcia w otoczeniu osób o podobnych problemach, wspólna motywacja, wsparcie i samopomoc.
 • Coaching – stwarza możliwości szybszego samorozwoju, zwiększenia efektywności terapii i szybszego osiągnięcia celu.
 • Rehabilitacja czyli uświadamianie osoby uzależnionej o skutkach i mechanizmach chorobowych, nauka radzenia sobie z emocjami a także symptomami nawrotowymi.

 

Czy terapia i leczenie narkomanii jest skuteczne?

Wskaźnik skuteczności leczenia jest wprost proporcjonalny do zaangażowania samej osoby uzależnionej. Dużą rolę w pokonaniu nałogu stanowi też wczesne wykrycie uzależnienia i poddanie się leczeniu. Stąd też wprowadzanie w początkowych etapach terapii, spotkania z psychologiem i specjalistami którzy uświadamiają osobę uzalenioną, jaką krzywdę sobie wyrządza myśląc, że przyjęcie narkotyku w momencie gdy orgazm się go domaga to najlepsze rozwiązanie.

 

Cyberuzależnienie, uzależnienie od komputera. Jak rozpoznać, jakie są objawy?

Cyberuzależnienie to nazwa wspólna określająca problemy z uzależnieniem od komputera, internetu czy gier lub gadżetów. Jest to uzależnienie stosunkowo „młode” w porównaniu z wymienionymi wyżej i nazywane potocznie chorobą nowego tysiąclecia.

Głównymi objawami osoby chorej są:

 • odcięcie się od życia towarzyskiego i rodzinnego na rzecz spędzania czasu przed komputerem
 • zaburzenia koncentracji
 • bezsenność lub ograniczenie czasu przeznaczonego na sen na rzecz komputera/internetu
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia kontroli popędów
 • pogorszenie wzroku

 

Jak leczyć uzależnienie od komputera lub internetu?

W skrajnych przypadkach może być potrzebne leczenie w ośrodkach. Tutaj znowu odsyłamy do ośrodka w Turawie specjalizującego się również tym rodzajem uzależnień. Jednak w większości pomagają wprowadzane stopniowo zmiany w codziennym funkcjowaniu mając pod ręką przedmiot uzależnienia. Aby podjąć walkę z uzależnieniem od komputera lub cyberuzależnieniem należy:

 • skrócić sesje użwania gadżetu (lepiej na początku częściej a krócej)
 • zmienić pory korzystania na takie aby umożliwiały należyty odpoczynek
 • dużo rozmawiać z rodziną lub bliskimi na temat swojego problemu
 • korzystać z komputera/internetu w otoczeniu innych osób
 • odnotowywać codziennie wszystkie aktywności związane z użyciem przedmiotu uzależnienia.

 

Czy taka terapia będzie skuteczna?

Jeżeli chodzi o cyberuzależnienia i ich pochodne, raczej nie stosuje się żadnych terapii farmakologicznych. Terapia opiera się głównie na zmianie stylu życia, na taki w którym komputer nie odgrywa głównej roli i uświadomienie osobie uzależnionej że prawdziwe życie ucieka jej przez palce na rzecz życia wirtulalnego. Wsparcie bliskich to niezmiennie najważniejszy czynnik pozwalajacy odzyskać kontrolę nad użytkowaniem przedmiotów uzależniających.

 

Jak rozpoznać uzależnienie od hazardu?

„Hazard” to dosyć szerokie pojęcie. Wbrew ogólnemu przekonaniu, hazardzistą nie jest tylko ten który gra w karty, na automatach, giełdzie czy w kasynie. Jeżeli czynności są cykliczne to hazardzistą możemy nazwać osobę która: gra w lotto, loterie, zdrapki czy nawet zakłada się ze znajomymi.

Czy zauważyli Państwo, że wszystkie wymienione czynniki uzależniające mają swoje odbicie w sferze finansowej? Osoba uzależniona od hazardu stopniowo zaczyna tracić kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, zatraca się coraz mocniej wmawiając sobbie że „teraz już na pewno wygra, przecież musi się odkuć”. Wraz ze zmniejszaniem poczucia konsekwencji, rośnie lawina strat wyrządzanych przez nałóg. Osoba uzależniona od hazardu poświęca swoje życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe aby móc zagrać. Aby temu zapobiec, starajmy się być wyczuleni na następujące objawy uzależnienia od hazardu:

 • spędzanie coraz większych ilości czasu na grach hazardowych
 • ubywanie sum pieniężnych
 • fantazjowanie o wygranych
 • zatajanie a wręcz kłamstwa przed najbliższymi w kwestii stopnia uzależnienia
 • oszustwa, fałszerstwa a nawet kradzieże aby zdobyć fundusze na „rozrywkę”
 • kontynuacja gry mimo pogorszenia zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego
 • potrzeba grania większymi sumami i o większe sumy pieniędzy
 • upośledzenie kontroli nad powstrzymaniem się od grania

Osoby uzależnione od hazardu w miarę postępu często stają się też uzależnione od narkotyków lub alkoholu.

 

Jak leczyć uzależnienie od hazardu?

Oczywiście i tutaj obowiązuje zasada – im szybciej tym lepiej, jednak zatrważająco mały odsetek ludzi uzależnionych od hazardu decyduje się na leczenie w jego początkowej fazie. W większości próby pozbycia się nałogu bez pomocy specjalistów – nawet jeżeli hazardzista przez pewien czas wytrzyma bez gry- kończą się fiaskiem, gdyż po „udowodnieniu” przed samym sobie że można, hazardzista w nagrodę znowu sięga po swoją słabość. I tak zatacza się błędne koło.

W leczeniu uzależnienia od hazardu najważniejszym krokiem po przyznaniu przez osobę chorą, że potrzebuje pomocy, jest znalezienie przyczyny rzucenia się w wir gier hazardowych. Problemy powinny być rozwiązywane w kierunku powrotu do stanu własnej równowagi emocjonalnej i społecznej – najskuteczniejsza jest tutaj terapia grupowa. Hazardzistom którzy podjęli decyzję o chęci leczenia oraz ich rodzinom, sen z powiek spędza myśl o zadłużeniach powstałych wskutek choroby. Terapia pozwala na stworzenie indywidualnego planu wyjścia z długów dając tym samym jasno określony cel do osiągnięcia przez osobę uzależnioną jakim jest poprawa bytu dla siebie i swojej rodziny.

Terapia może być poprowadzona tylko przez spotkania z psychologiem lub w ośrodku leczenia uzależnień. Drugi wariant przewiduje większą skuteczność terapii uzależnienia od hazardu gdyż pacjent przebywając na terenie ośrodka około 6 tygodni nie ma dostępu do żadnych z gier ani też nie zna miejsc, gdzie mógłby się udać w chwilach zalamania.

SPA – Substancje Psychoaktywne – jakie są objawy uzależnienia?

Przyjmując ogólną definicję, substancje psychoaktywne to takie które po spożyciu powodują zmiany nastroju i mają wpływ na czynność mózgu. W Polskiej klasyfikacji wyszczególniono jako substancje psychoaktywne m.in.:

 • alkohol
 • opiaty (morfina,fentanyl)
 • benzodiazepiny (leki uspokajające lub usypiające)
 • marihuanę
 • kokainę
 • nikotynę
 • rozpuszczalniki
 • halucynogeny
 • dopalacze - zawierające różne składniki chemiczne. Szczególnie niebezpieczne, ponieważ skutków działania substancji połączonych w całośc, nie są pewni nawet ich producenci!

Objawy uzależnienia od SPA są bardzo podobne do tych towarzyszących uzależnieniom od alkoholu czy narkotyków – wymienionych na liście powyżej. Występują równie:

 • omamy
 • problemy z prawidłowym utożsamianiem osób
 • urojenia paranoidalne/prześladowcze
 • psychozy podobne do schizofrenii
 • powracanie przebytuch doznań (flashbacks)

Oprócz tego substancje psychoaktywne mogą wywoływać takie nieporządane rekacje organizmu po przyjęciu jak utrata przytomności, wymioty, biegunki a nawet stany zawałowe.

 

Jak leczyć uzależnienie od substancji psychoaktywnych?

Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych obejmuje 3 etapy:

 • ambulatoryjny jako etap motywacji do leczenia, rozmów z psychologiem i uświadamiania pacjenta, że tylko z pomocą specjalistów może wyjść „na prostą”
 • szpitalny detoksykacja jako nawadnianie i uzupełnianie brakujących witamin i minerałów oraz podawanie środków farmakologicznych w celu zminimalizowania objawów odstawienia (rodzaj leków uzależniony od substancji uzależniającej)
 • leczenie w ośrodku terapeutycznym z udziałem specjalistów, pomoc w radzeniu sobie z nawrotami, umacnianie własnej wartości i nauka życia „na czysto”.

O czasie trwania terapii nie można powiedzieć niczego konkretnego. Każda substancja uzależnia inaczej, powoduje inne szkody w organizmie tak samo jak różne jest ciało i psychika każdego uzależnionego.

Turnusy w prywatnych ośrodkach leczenia uzalenień trwają zazwyczaj około 6 do 8 tygodni.

Udostępnij:

Polecane klinikiTagi


objawy uzaleznienia leczenie uzaleznienia metody leczenia uzaleznienia terapia alkoholizmu uzaleznienie od alkoholu uzaleznienie od narkotykow terapia narkomanii uzaleznienie od komputera cyberuzaleznienie uzaleznienie od hazarduKomentarze


Przeczytaj również

Leczenie anoreksji i bulimii
24.04.2019
Jak wygląda terapia anoreksji i bulimii? Ośrodki leczenia anoreksji i bulimii w Polsce.