Leczenie anoreksji i bulimii

Zanim rozpoczniemy temat terapii i leczenia anoreksji czy bulimii, warto odpowiedzieć na pytanie:

 

Co to jest anoreksja?

Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny jest często błędnie określana jako choroba odchudzających się. Dlaczego błędnie? Gdyż anoreksja to nie odchudzanie, to gonitwa osoby chorej w jedną stronę – do mety jaką jest „idealna sylwetka”.

Osoby chore na anoreksje przywiązują bardzo dużą wagę do spożywanych posiłków, kontrolują ich kaloryczność tak samo obsesyjnie jak własną wagę i stopniowo zmniejszają ilość spożywanych produktów do minimum dokładając do tego katorżnicze ćwiczenia w połączeniu z różnymi środkami farmakologicznymi

 

Co to jest bulimia?

Bulimia w swoim przebiegu i objawach jest totalnie różna od anoreksji. Choroba charakteryzuje się częstymi, niepohamowanymi napadami „wilczego głodu”. Osoba chora traci kontrolę nad procesem jedzenia i potrafi JEDNORAZOWO pochłonąć nawet trzykrotnie większą dawkę kalorii w pożywieniu niż ta wyznaczona dla całkowitego DZIENNEGO spożycia. Gdy w końcu następuje spaczone uczucie sytości, w akcie strachu przed zwiększeniem masy ciała i brakiem samokontroli podczas owych napadów, chory prowokuje wymioty, zażywa środki przeczyszczające lub wprowadza rygorystyczne diety często zagrażające życiu.

Bulimia jest chorobą znacznie cięższą do zauważenia, gdyż osoby cierpiące na żarłoczność psychiczną zazwyczaj zachowują odpowiednią dla wieku masę ciała a czynności bulimiczne odbywają się „po cichu”.

 

Jak wygląda terapia anoreksji i bulimii?

Terapia psychoterapeutyczna i farmakologiczna

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć o leczeniu anoreksji jest to, że nie ma żadnych specyficznych preparatów farmakologicznych leczących docelowo tę chorobę. Leczenie anoreksji jest uzależnione w największej mierze od silnej woli w powrocie do zdrowia i pracy nad tym samego chorego.  W anoreksji największym wrogiem a zarazem sprzymierzeńcem jest CZAS. Wrogiem dlatego, że od rozpoznania anoreksji do wyleczenia jej mijają lata. Okres rozwoju i trwania w chorobie może prowadzić do destrukcyjnych zmian w organizmie. Z drugiej zaś strony czas jest sprzymierzeńcem, ponieważ nic nie leczy lepiej niż on. Jest potrzebny osobie chorej na dopuszczenie i oswojenie się z myślą „jestem chory ale zasługuję na pomoc”.

Terapia anoreksji może trwać latami, jest to zaburzenie o wieloczynnikowych uwarunkowaniach dlatego musi być leczone wielopłaszczyznowo i odpowiednio dla zaawansowania, wieku chorego, przebiegu i nasilenia objawów anoreksji.

W przypadku kiedy choroba nie zdążyła doprowadzić do dużych zniszczeń w organizmie wprowadzane jest leczenie na zasadzie cyklicznych spotkań z psychologiem. Sesje nie są skierowane tylko do osoby chorej ale z czasem obejmują również osoby z jej najbliższego otoczenia. Mają prowadzić do uświadomienia o konsekwencjach do jakich prowadzi zaniechanie leczenia, zbudowania właściwego spojrzenia na swoje ciało jak i zbudowania w osobie chorej chęci do podjęcia walki.  Wraz z podjęciem terapii psychologicznej wprowadza się również pomoc dietetyka – z pomocą tego specjalisty budowane jest racjonalne myślenie o żywieniu. Specjaliści uświadamiają pacjenta jak niezbędne jest wprowadzenie zmian w celu zatrzymania powstawania zniszczeń w organizmie.

Przypadków wyżej opisanych jest niestety bardzo mało w skali ogólnej zachorowań na anoreksję. Bardzo duży odsetek osób z zaburzeniami odżywiania doprowadza się do stanu bezpośredniego zagrożenia życia dochodząc do utraty wagi poniżej 75% wagi należnej.

Wprowadzane jest leczenie szpitalne prowadzące do szybkiego przyrostu wagi mającego na celu obniżenie ryzyka śmierci. U pacjentów hospitalizowanych średni przyrost masy ciała to około 1kg tygodniowo.

Leczenie środkami farmakologicznymi ma miejsce w przypadku, kiedy oprócz anoreksji chory zmaga się również ze stanami depresyjnymi czy lękowymi. Takie leczenie odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dobrze sprawdzają się nowoczesne neuroleptyki, takie jak olanzapina i kwetiapina. Zazwyczaj stosuje się kurację hormonalną z powodu długotrwałego braku miesiączki. W związku z tym, że anoreksja działa wyniszczająco na układ kostny, pacjentowi podaje się wapń i witaminę D.

Z pacjentem często zawierany jest tzw. kontrakt określający zasady panujące podczas leczenia oraz nagrody za przestrzeganie ich i osiąganie kolejno wyznaczanych celów.

Należy podkreślić, że proces leczenia nie kończy się po osiągnięciu minimalnej „normalnej” wagi i wyjściu ze szpitala. Badania dowodzą, że zaprzestanie leczenia na tym etapie prowadzi do nawrotów choroby dlatego tak ważne jest kontynuowanie psychoterapii po opuszczeniu szpitala/ośrodka.

W skrajnych przypadkach stosowane jest leczenie przymusowe.

Mitem krążącym w różnych źródłach jest fakt, że leczenie anoreksji odbywa się przez przymusowe podawanie osobom zaburzonym pokarmów, zmuszanie ich do jedzenia. Absolutnie nie!

 

Jak wygląda terapia bulimii? Leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne.

Terapia leczenia bulimii od strony farmakologicznej jest opierana na fakcie mówiącym, że za tzw. żarłoczność psychiczną może odpowiadać nieprawidłowa biochemia mózgu – deficyty odpowiadające za regulację nastrojów i popędów. Fluoksetyna stosowana przez psychiatrów w celu leczenia zaburzeń wykazuje działanie antydepresyjne i zmniejsza łaknienia, co w początkowych fazach leczenia jest kluczowe w zapobieganiu następstwom napadów głodu.  Farmakoterapia obejmuje również zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Nurtem psychoterapeutycznym wysoce skutecznym w leczeniu bulimii jest psychoterapia behawioralno-poznawcza mająca na celu wyeliminowanie u pacjenta błędnego postrzegania własnego ciała i niezdrowych reakcji na jedzenie.

Zazwyczaj pacjent podejmujący terapię jest proszony przez psychoterapeutę o założenie dzienniczka w którym bez poczucia winy i samokrytyki, skrupulatnie notuje zjedzone przez siebie posiłki, wymuszane wymioty napady głodu itp. W ten sposób podczas spotkań terapeuta stara się wraz z pacjentem wyciągać wnioski z opisanych czynności i budować nawyk zjadania trzech posiłków dziennie. Pacjent z pomocą specjalisty stopniowo buduje prawidłowe poglądy i wyzbywa się szkodliwych odruchów na rzecz rzeczywistych oczekiwań wobec siebie.

 

Ośrodki leczenia anoreksji i bulimii w Polsce.

Anoreksja plasuje się w czołówce chorób o podłożu psychicznym prowadzących do zgonów pacjentów.  Średnio szacuje się, że około 20-30% osób nie wygrywa walki z chorobą. Wraz ze wzrostem zachorowań zaczęły powstawać ośrodki specjalizujące się w niesieniu pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania.  Oto kilka z propozycji:

 

 • Soteria AnaMija
  Podlesie 16
  45-520 Opole

Ośrodek stosujący autorską metodę leczenia zaburzeń odżywiania. Specjaliści uznają, że leczenie powinno odbywać się w bardziej domowych warunkach a terapia w większym stopniu skupia się na możliwościach, talentach i zdolnościach samych pacjentów. Dzięki temu podopieczni nie są „przygnieceni” tylko problemem odżywiania ale radzą sobie z nim przez przeplatanie warsztatów z odkrywaniem własnych zalet. Turnus trwający 6 tygodni obejmuje 120 godzin różnorodnej terapii prowadzonej w kameralnych 6-8 osobowych grupach.

 

 • Ośrodek Alira
  Ławki, ul. Zielonych Sosen 4
  05-505 w Prażmów (ok. 35 kilometrów od centrum Warszawy)

Pacjenci ośrodka pozostają pod opieką internistów, psychiatrów, terapeutów oraz specjalistów z zakresu żywienia przez turnus liczący 8 tygodni. Prowadzona jest psychoterapia indywidualna, grupowa, edukacyjna i zajęciowa. Ośrodek za pośrednictwem Fundacji „Światło dla życia” pozyskuje fundusze na dofinansowanie turnusów dla osób mniej zamożnych jak również oferuje pomoc w kontynuacji nauki w trybie indywidualnym.

 

 • CENTRUM PSYCHOTERAPII PRZESTRZEŃ ROZWOJU
  ul. Armii Krajowej 25b/4 (wejście od ulicy Abrahama)
  81-372 Gdynia
 • NIE MA NIE – NIEBIESKA
  ul. Grunwaldzka 486
  80-309 Gdańsk Oliwa

Dwa ośrodki pod patronatem jednego specjalisty -  Aleksandry Dejewskiej. Specjaliści prowadzą konsultacje stacjonarnie w trójmieście lub ONLINE za pomocą komunikatora SKYPE, Messenger, FaceTime. Taki sposób terapii jest świetną alternatywą w przypadku pacjentów walczących ze wstydem przed „pokazaniem się” ze swoim problemem lub tych dla których problem stanowi dojazd do ośrodka (dużą odległość, pobyt za granicą). Pacjent sam ustala długość współpracy ze specjalistą. Podczas terapii podopieczni pracują m.in. nad akceptacją siebie i swojego ciała czy nawykami żywieniowymi a dodatkowo mają możliwość kontaktu ze specjalistą pomiędzy zajęciami co jest pomocne głównie w przypadku kryzysu.

 

 • NZOZ „Dąbrówka” 
  Filia Gliwice, ul. Asnyka10
  Filia Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25/2

Ośrodek oferuje zajęcia grupowe prowadzone są metodą psychodynamiczną poddającą analizie wątki biograficzne, aby móc zlokalizować źródło problemów i objawów oraz pracować nad ich zmianą. Zajęcia prowadzone raz w tygodniu pozwalają pacjentowi stopniowo odkrywać problem a zaletą zajęć w grupie jest możliwość szerszego spojrzenia. Grupa składa się z 10 osób a zajęcia prowadzone są pod okiem 3 terapeutów.

 

Leczenie alternatywne anoreksji i bulimii. 

Alternatywą dla leczenia szpitalnego (o ile nie jest konieczne w skrajnych przypadkach) jest podejście soteryjne do leczenia jaką oferuje ośrodek Soteria AnaMija.  Kadrę środka tworzą osoby medyczne i niemedyczne zapewniając tym samym atmosferę bardziej domową niż szpitalną. Metoda łączy w sobie psychoterapię, terapię grupową, psychodietetykę, systemową terapię rodzinną, terapię zajęciową, psychoedukację, arteterapię, podstawy socjoterapii, fizjoterapię oraz warsztaty.

Jedną z metod pracy jest Case Management czyli studium przypadku – każdy z pacjentów jest traktowany indywidualnie. Analiza przyczyn zaburzenia oraz ścieżka leczenia musi być dobrana do każdej osoby zgodnie z warunkami – tylko wtedy przyniesie porządane efekty.

Hipnoza i hipnoterapia – wykorzystywana jest naturalna umiejętność człowieka do wchodzenia w stan hipnozy. Podczas sesji przywoływane są przyjemne nastroje towarzyszące pacjentowi w ciągu dnia, jego zainteresowania lub wspomnienia z przeszłości. Pacjent jest zrelaksowany i czuje się bezpiecznie przez co otwiera się przed terapeutą i pozwala mu odnaleźć sposób motywowania pacjenta do wprowadzania zmian.

Udostępnij:

Polecane klinikiTagi


leczenie uzaleznienia anoreksja bulimiaKomentarze


Przeczytaj również

Leczenie uzależnień - jak sobie poradzić?
01.05.2019
Jak leczyć uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu? Gdzie szukać pomocy specjalistów od uzależnień? Czy terapia będzie skuteczna?